Quy định về ngày nghỉ của người giúp việc

Mới đây chính phủ  đã thông qua nghị định số 27/2014/NĐ-CP của bộ luật lao động  về lao động làm nghề giúp việc. Theo đó thời gian người lao động làm nghề giúp việc từ 15 tuổi đến 18 tuổi là 8 tiếng/ 1 ngày và không quá 40 giờ … Continue reading Quy định về ngày nghỉ của người giúp việc