Hợp đồng, mẫu hợp đồng, quy định thuê người giúp việc✔️❣️

Giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2012, bộ luật lao động Việt Nam đã ghi nhận giúp việc là một nghề trong xã hội và ban hành những điều luật riêng cho nghề này. Điều này có ý nghĩa to lớn … Continue reading Hợp đồng, mẫu hợp đồng, quy định thuê người giúp việc✔️❣️