Hợp đồng, mẫu hợp đồng, quy định thuê người giúp việc✔️❣️

Bảng giá dịch vụ giúp việc Hồng Doan

Giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Năm 2012, bộ luật lao động Việt Nam đã ghi nhận giúp việc là một nghề trong xã hội và ban hành những điều luật riêng cho nghề này. Điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với quyền lợi của người làm nghề giúp việc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với người thuê giúp việc. Nếu như gia đình bạn cần thuê người giúp việc hãy tham khảo những thông tin về hợp đồng thuê người giúp việc trong bài viết này.

Hợp đồng thuê người giúp việc

Nếu muốn tải file mẫu hợp đồng thuê người giúp việc word hoặc pdf, bạn có thể xem link ở phần cuối của bài viết.

Tầm quan trọng của hợp đồng Giúp Việc

Ký kết một hợp đồng giúp việc cũng chính là ký kết một hình thức hợp tác giữa các bên liên quan. Nó sẽ có các yếu tố ràng buộc có lợi cho cả gia chủ, người đi làm và trung tâm giới thiệu giúp việc (nếu có). Thực tế đã cho thấy, trong quá trình làm việc và hợp tác có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra. Chúng ta không bao giờ có thể nói trước hết các tình huống đó được. Và để không xảy ra những cái quá vô lý ảnh hưởng đến các bên chúng ta cần phải có hợp đồng để làm việc

Bạn nên xem:

Hợp đồng giúp việc tập trung ràng buộc quyền lợi cho các bên tránh xảy ra một số trường hợp như sau: Người giúp việc nghỉ làm đột ngột không báo trước, người giúp việc không trung thực, làm việc không như các nội dung đã trao đổi. Đối với gia chủ thì chậm lương, không trả lương đúng như thỏa thuận ban đầu … Nếu có trung tâm giới thiệu thì cam kết của trung tâm về chính sách giới thiệu, thời gian thử việc, chi phí và quyền lợi trung tâm cam kết đối với gia chủ hay người đi làm như thế nào.

Vì vậy khi có hợp đồng đầy đủ các nội dung đã ghi ra thì các bên cứ tuân theo hợp đồng để làm việc. Tránh việc đến khi gặp vấn đề lại không có gì để làm cơ sở, cãi nhau phiền hà và mệt mỏi.

Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng tùy thuộc ở mỗi gia đình, các trung tâm cung cấp dịch vụ người giúp việc nhà uy tín hay yêu cầu thêm của các bên liên quan. Dưới đây là mẫu tham khảo, các bạn có thể bổ sung nếu cảm thấy cần thiết.

Mẫu hợp đồng thuê người giúp việc:

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là:

Ông/bà…………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..…………… Dân tộc: Kinh ……………….…….  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Và một bên là:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..……… Dân tộc: Kinh …………………………….  Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: ……………………….. do Công an ……………………………. cấp ngày …../…./………

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là………………….

Bắt đầu làm việc từ ngày …..  tháng ….. năm  …………………………………………………………

Thử việc: Không/có, thời gian:……………………………………………………………………………..

Đơn vị làm việc: Tại ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………..

Công việc phải làm: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo:

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc:  ……………………………………………………………………………………………….

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi:

Phương tiện đi lại, làm việc: ………………………………………………………………………………….

Mức lương chính hoặc tiền công: ……………….. đồng/tháng (………………).

Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt.

Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………….

Được trả lương và các ngày: ……………………………………………………………………………………

Những thoả thuận khác: …………………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành ……………………………………………………………………………………………………………

Bồi thường vi phạm và vật chất: ………………………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:……………………………………………………………………

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành ………….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……tháng ………năm ……….

Người lao động                                                                                                        Người sử dụng lao động

Lời khuyên

Việc ký kết hợp đồng là bắt buộc khi có hoạt động kinh doanh, hợp tác phát sinh. Vì thế chúng ta nên dành một khoảng thời gian ngắn nghiên cứu và soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ.  Những người có tên trong hợp đồng cố gắng đọc đầy đủ nội dung để bảo đảm quyền lợi của mình. Nếu cần có sự tư vấn đầy đủ, kỹ càng hơn các bạn có thể tham khảo các thông tin về dịch vụ giúp việc của Trung tâm Hồng Doan là Công ty giới thiệu người giúp việc tại hà Nội uy tín.

Bạn có tải file mẫu hợp đồng thuê người giúp việc tại đây

Bạn đang xem bài: Hợp đồng, mẫu hợp đồng, quy định thuê người giúp việc

Bình luận Facebook
4.2/5 - (29 votes)