Thông tin đăng ký dành cho người thuê người giúp việc

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC

Để đăng ký thuê người giúp việc cho gia đình bạn, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây, Trung tâm giúp việc Hồng Doan sẽ liên lạc với bạn sớm nhất. Chú ý : dấu * là thông tin bắt buộc.

Họ tên của bạn (*) :

Địa chỉ Email (*) :

Số điện thoại (*) :

Địa chỉ nhà ở (*) :

Tiêu đề :

Nội dung yêu cầu :