Sự kiện trung tâm

Chương trình huấn luyện và đào tạo người giúp việc cấp tốc

Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, điều đó tác động trực tiếp đến mỗi thành phần lao động trong xã hội. Cùng với nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực Giúp việc ngày càng tăng, Trung tâm giúp việc Hồng Doan có chương trình đào tạo… Read More ›

Giám đốc Hồng Doan nhận giải thưởng doanh nhân tiêu biểu

Giám đốc Hồng Doan nhận giải thưởng doanh nhân tiêu biểu

Ngày 19/08/2018, chương trình “Vinh danh doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh năm 2018” được tổ chức tại cung văn hóa tri thức Hà Nội. Đây là sự kiện vinh doanh các doanh nhân nhằm hướng đến chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, kỉ niệm 14… Read More ›