Thông tư 07/2011 TT-BYT về hướng dẫn chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Bảng giá dịch vụ giúp việc Hồng Doan

Thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện cung cấp đến cơ sở khám chữa bệnh và người dân thông tin cụ thể nhất. Nội dung chi tiết trong thông tư giúp mọi người thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình nơi công cộng. Bài viết dưới đây, Giúp việc Hồng Doan sẽ cập nhật đến bạn nội dung chi tiết của thông tư này này nhé!

Giới thiệu về thông tư 07 hướng dẫn chăm sóc người bệnh

Căn cứ vào Nghị định số 188/2007/NĐ-CP, thông tư số 07 về chăm có người bệnh trong bệnh viện được ban hành vào ngày 26/01/2011 để hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ Y tế. Thông tư số 07 gồm có 5 chương, mỗi chương sẽ quy định các nội dung khác nhau.

Thông tư đã chỉ ra rằng chăm sóc người bệnh toàn diện là sự chăm sóc của người hành nghề và gia đình người bệnh lấy bệnh nhân làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu điều trị, sinh hoạt hằng ngày nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và hài lòng của người bệnh. Mỗi chướng đều phân tích đầy đủ nội dung về sự chăm sóc của người hành nghệ và gia đình bệnh nhân. Căn cứ vào quy định đó tạo ra quy chế rõ ràng, mọi người cần tuân thủ thực hiện.

Thông tư 07 giúp mọi người nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chăm sóc người bệnh
Thông tư 07 giúp mọi người nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chăm sóc người bệnh

Thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện mang đến cho mọi người lợi ích cao nhất. Người bệnh được chăm sóc cẩn thận, chu đáo để tình trạng bệnh tiến triển nhanh nhất. Quá trình chăm sóc người bệnh về vệ sinh, cá nhân, đời sống tinh thần đáp ứng tối đa. Đây là thông tư được nhận định mang đến môi trường chữa trị cho người bệnh an toàn, hiện đại và hiệu quả nhất.

Nội dung thông tư 07/2011 TT-BYT

Trong thông tư 07 các nội dung về người bệnh, người hành nghề và người nhà bệnh nhân được quy định cụ thể. Dưới đây là 5 chương của thông tư được chúng tôi tổng hợp cụ thể, khoa học nhằm mang đến cho mọi người cái nhìn khách quan, toàn diện nhất:

Chương I : Quy định chung

Nội dung chương 1 của thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện tổng hợp những quy định chung với 3 điều cơ bản như sau:

– Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện bao gồm cả các trung tâm y tế và viện nghiên cứu có trang bị giường bệnh.

– Điều 2: Giải thích từ ngữ: Hướng dẫn giải thích các từ ngữ: Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, quy trình điều dưỡng, phiếu chăm sóc, người bệnh cần chăm sóc cấp I, người bệnh cần chăm sóc cấp II, người bệnh cần chăm sóc cấp III.

– Điều 3: Nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện: gồm 3 nguyên tắc cơ bản sau:

 • Người bệnh luôn là trung tâm trong công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc một cách toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và tuyệt đối an toàn.
 • Chăm sóc, theo dõi người bệnh là nhiệm vụ của bệnh viện, các hoạt động chăm sóc điều dưỡng, theo dõi sẽ do điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.
 • Việc can thiệp điều dưỡng phải dựa trên cơ sở các yêu cầu chuyên môn và sự đánh giá nhu cầu của mỗi người bệnh để chăm sóc phục vụ người bệnh.

Chương II: Nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh

Nội dung chướng II của thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện được hệ thống từ điều 4 đến điều 15. Nội dung cơ bản của từng điều như sau:

 • Điều 4: Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe.
 • Điều 5: Chăm sóc người bệnh về tinh thần.
 • Điều 6: Chăm sóc người bệnh về vấn đề vệ sinh cá nhân.
 • Điều 7: Chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh.
 • Điều 8: Chăm sóc để giúp người bệnh phục hồi chức năng.
 • Điều 9: Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật. 
 • Điều 10: Dùng thuốc và theo dõi việc dùng thuốc cho người bệnh.
 • Điều 11: Chăm sóc người bệnh trong giai đoạn hấp hối và người bệnh đã tử vong.
 • Điều 13: Theo dõi, đánh giá sức khỏe người bệnh.
 • Điều 14: Bảo đảm an toàn và phòng ngừa các sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khi chăm sóc người bệnh.
 • Điều 15: Ghi chép hồ sơ bệnh án.
Người bệnh là trung tâm của công tác chữa bệnh tại bệnh viện
Người bệnh là trung tâm của công tác chữa bệnh tại bệnh viện

Chương III: Các điều kiện bảo đảm công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Chương 3 được hệ thống hóa từ điều 16 đến điều 22 với nội dung chi tiết nhất. Thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện cụ thể như sau

 • Điều 16: Hệ thống tổ chức chăm sóc cho người bệnh gồm tổ chức quản lý điều dưỡng cấp bệnh viện và tổ chức quản lý điều dưỡng cấp khoa
 • Điều 17: Nhân lực chăm sóc người bệnh.
 • Điều 18: Tổ chức làm việc. 
 • Điều 19: Trang thiết bị phục vụ chăm sóc người bệnh.
 • Điều 20: Nguồn tài chính cho công tác chăm sóc người bệnh.
 • Điều 21: Đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên, liên tục.
 • Điều 22: Công tác hộ lý trợ giúp chăm sóc người bệnh.

Chương IV: Trách nhiệm thực hiện

Từ điều 23 đến điều 29, nói về trách nhiệm thực hiện thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Nội dụng chương 4 quy định trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức đứng đầu bệnh viện. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng, chuyên môn của từng cá nhân, tổ chức;

 • Điều 23: Trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện.
 • Điều 24: Trách nhiệm của các Trưởng phòng chức năng.
 • Điều 25: Trách nhiệm của các Trưởng khoa. 
 • Điều 26: Trách nhiệm của bác sĩ điều trị.
 • Điều 27: Trách nhiệm của điều dưỡng viên, hộ sinh viên. 
 • Điều 28: Trách nhiệm của giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập.
 • Điều 29: Trách nhiệm của người bị bệnh và người nhà người bệnh.
Các cá nhân, khoa chủ quản trong bệnh viện cầm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người bệnh
Các cá nhân, khoa chủ quản trong bệnh viện cầm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người bệnh

Chương V: Điều khoản thi hành

Chương 5 cập nhật nội dung thời gian thực hiện thông tư, các tổ chức – cá nhân cần thực hiện. Nội dung để cập đến đối tượng phải chịu trách nhiệm và quản lý từ thông từ 07/2011. 

 • Điều 30: Hiệu lực thi hành thông tư: Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.
 • Điều 31: Điều khoản tham chiếu: Trong trường hợp các văn bản dẫn chiếu của thông tư số 07 được thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung thì phải áp dụng theo văn bản thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung đó.
 • Điều 32: Tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục Quản lý Khám- chữa bệnh; Giám đốc bệnh viện; Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện thông tư này.

Trên đây là toàn bộ nội dung tóm gọn của thông tư 07 về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện được chúng tôi sợ lược lại bằng các ý chính. Hy vọng với những thông tin trên mọi người đã cập nhật những thông tin quan trọng trong thông tư. Từ đó có thời gian tìm hiểu, đi sâu nghiên cứu từng nội dung mà  mình quan tâm. Việc hiểu biết pháp luật nói chung và thông tư 07 chăm sóc người bệnh giúp mọi người được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Xem thêm bài viết:

Bình luận Facebook
5/5 - (2 votes)